Deze website wordt beheerd door Decorette Postma.

Doeleinden van gegevensverwerking
Decorette verzamelt en verwerkt uw gegevens uitsluitend met als doel om haar dienstverlening aan u en aan u te verstrekken informatie op een zo goed en efficiënt mogelijke manier te kunnen laten verlopen. Voorts verzamelt Decorette uw gegevens om webstatistieken te genereren om haar diensten en producten en de functionaliteit van deze internetsite te verbeteren. Uw gegevens zullen nimmer worden aangewend voor commerciële doeleinden van derden, noch zullen uw gegevens aan derden worden verstrekt, behoudens indien Decorette hiertoe om wettelijke redenen gedwongen wordt.

Cookies
De website van Decoretteonline maakt geen gebruik van cookies:

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Communicatie per e-mail
Indien u geen prijs meer stelt op het door www.decorette.nl toezenden van nieuwsbrieven, dan kunt u door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief uzelf afmelden.

Contact opnemen met DECORETTE
Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of op onderstaand adres:

Decorette
Hoofdstraat Oost 27, 8471 JH, Wolvega
Wijzigingen Privacy Statement

Decorette Postma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent